Első osztályosok beíratása

Az első osztályosok beíratásának időpontja:

2015. április 16. csütörtök 8:00-19:00,

április 17. péntek 8:00-18:00.

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • lakcímkártya,
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • TAJ kártya,
  • óvodai szakvélemény,
  • szülő személyi igazolványa,
  • NEK adatlap + 1400,- Ft diákigazolványhoz,
  • nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról,
  • nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatásról,
  • nyilatkozat fénykép közzétételéről.

 

Hirdetmény

A beiratkozás eljárásrendje

Jogszabályi változások

Felügyeleti jogról szóló nyilatkozat

Életvitelszerű lakhelyről szóló nyilatkozat