ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA 2021/22-es tanévre

 

Kedves Szülők!

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. áprilislis 15-én és 16-án 8.00 órától 17.00 óráig

 

Az alábbi lehetőségek közül válasszák a legmegfelelőbbet:

 • személyesen az iskola irodájában, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban a megfelelő higiéniás követelmények betartásával,
 • az eKréta felületen,
 • a csabrendek175@gmail.com email címen,

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő/törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzd gyerekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00059-19/2021. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/balatonfured) közzétételre  került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index ).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a beiratkozás végrehajtására vonatkozó speciális szabályokról az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10) EMMI határozata rendelkezik. Az általános iskolák beosztást készítenek a beiratkozás időpontjáról telefonos időpontegyeztetés alapján a 87/453-054-es telefonszámon. Elektronikus úton is be lehet iratkozni, ebben az esetben a szükséges iratok másolatát elektronikusan kell beküldeni. A dokumentumok eredeti bemutatása a tanítási év első napján kerül sor.

Az oldal használatával kapcsolatosan (kérelmezői oldal) a felhasználói kézikönyv nyújt segítséget, mely az alábbi linken érhető el.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

A nyilatkozatok innen tölthetők le:

https://drive.google.com/drive/folders/16wqJautpF-JLLvRosF7va0p98IchzPPa?usp=sharing

Amennyiben az elektronikus beiratkozást választják, kérjük adják meg telefonos elérhetőségüket is.

 Szeretettel várjuk a kedves szülők jelentkezését!

                                                                                     Gősi Zoltán

                                                                                 intézményvezető