Előadás az internet veszélyeiről

Tóth Róbert rendőr törzszászlós a Csabrendeki Általános Iskola diákjainak tartott előadást, és hívta fel a gyermekek figyelmét az 👨‍💻👩‍💻internet veszélyeire. A Sümegi Rendőrőrs körzeti megbízottja az előadásában – elsősorban – az internetes csalás megelőzésére helyezte a hangsúlyt, és a 📲💻tanulók figyelmét a tudatos internethasználatra igyekezett felhívni.